Lessen


***
Nieuws,
01-03-2023
Omdat Brenda van Sportkampioentjes met zwangerschapsverlof gaat na het sportblok Kaatsen & Schaatsen 2023, zal het sportblok Voetbal & Tennis 2023 anders ingevuld worden. I.o.m. v.v. Wardy kan er vanaf 8 april wel gewoon lekker gesport worden door de jongste jeugd. Er zal dan een voetbalblok verzorgd worden door de voetbalvereniging. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
***


De lessen vinden plaats op zaterdagochtend van 10.00-11.00 uur.

Elke 1e les van een sportblok is een ouder & kind les. Dat houdt in dat het kind (waar mogelijk) samen met 1 ouder/verzorger meedoet aan de les. De overige lessen sporten de kinderen zelfstandig mee. Ouders/verzorgers mogen wel op de accommodatie blijven kijken.

Elke laatste les van een sportblok hebben we een leuke feestelijke afsluiting, waarbij de kinderen laten zien wat ze tijdens het sportblok hebben geleerd aan familie en vrienden en ontvangen ze een Sportkampioentjes medaille!

In september, december en juli zijn er losse (thema)lessen, waar alle kinderen van 3 t/m 5 jaar gratis aan mee kunnen doen.

*I.v.m. de beschikbaarheid van de sporthal in Ferwert, wijken we een aantal lessen uit naar de gymzaal in Marrum.
*Bij te weinig deelname kan besloten worden dat een sportblok niet doorgaat. In dat geval zal het betaalde bedrag natuurlijk geretourneerd worden.

Verdeling blokken:
24 september – 3 december 2022 Gymnastiek & Bewegen op muziek
14 januari – 25 maart 2023 Kaatsen & Schaatsen
8 april – 24 juni 2023 Voetbal & Tennis
In onderstaande kalender zijn alle lesdata terug te vinden:

Menu